CÁC QUY TẮC AN TOÀN DÀNH CHO NHÂN VIÊN THI CÔNG TRÊN SÀN TREO

Quy tắc an toàn cho nhân viên thi công.

1. Nhân viên lắp ráp sàn treo (giàn giáo treo) bắt buộc phải thông qua đào tạo về quy trình tháo và lắp ráp của sàn treo, nghiêm cấm người không hiểu biết hoặc quản lý cho phép nhân viên tự ý lắp đặt.

2. Người thi công khi làm việc bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, thắt chặt dây an toàn .

3. Người uống bia rượu, người mất sức lao động, tâm trạng không bình thường không được làm việc.

4. Sàn treo (sàn treo) bắt buộc phải có hai người làm việc để giữ thăng bằng, nghiêm cấm một người làm việc đơn độc ở sàn treo trên cao.

5. Người thi công không được đi dép lê, đi chân đất, dép thấp hoặc những giầy dép trơn dễ trượt khi làm việc ở sàn treo. Trong quá trình làm việc trên sàn treo không được dùng ghế, đừng, ghế gỗ, tấm ván hoặc các công cụ khác kê trên sàn treo.

6. Phải vào sàn treo khi sàn treo hạ dưới đất, không được leo trèo từ cửa sổ hoặc bắc vật qua không trung để vào hoặc ra khỏi sàn treo.