GIẢI PHÁP SÀN CONG,VUÔNG, DÀI

Giải pháp sàn cong, vuông, tròn, kiểu L… phục vụ cho những công trình đặc thù riêng biệt như ống khói, tháp điện, lòng ống cylo

Giải pháp linh hoạt giúp việc thi công của công nhân an toàn và đảm bảo chất lượng của công trình.

CƠ CẤU TREO THEO ĐỊA HÌNH LẮP ĐẶT

Cơ cấu treo là bộ phận rất quan trọng của sàn treo, cơ cấu treo tiêu chuẩn được lắp đặt ở những vị trí có mặt bằng thuận lợi như địa hình lắp đặt bằng phẳng với khoảng cách không gian đủ rộng.

Cơ cấu treo theo địa hình của chúng tôi là giải pháp cho những bài toán khó như mặt bằng lắp đặt thiếu, không đủ rộng, địa hình phức tạp.

Đáp ứng được những điều kiện thi công thiếu thốn của công trường, nhằm đảm bảo an toàn, tiến độ thi công công trình.

Giái pháp cơ cấu treo theo địa hình đều được tính toán, nghiên cứu, kiểm định chất lượng trước khi đi vào hoạt động tại công trình.

CƠ CẤU TREO THÔNG MINH

Cơ cấu treo được thiết kế để có thể điều chỉnh được: Chiều cao của cơ cấu treo có thể được điều chỉnh trong vòng 1150-1800mm với thiết kế có thể được kéo dài ra và rút ra. Giải pháp này có thể được sử dụng rộng rãi với các công trình là tường vách và tòa nhà phức tạp ở chiều cao khác nhau và cũng có thể được thiết kế cho các điều kiện đặc biệt theo cấu trúc khác nhau.  Xem thêm