HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN UNITON VIỆT NAM

Hồ sơ năng lực công ty Cổ Phần Uniton Việt Nam

Công ty Cổ Phần Uniton Việt Nam có 10 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm Sàn treo gondola.

Hồ sơ năng lực của chúng tôi gồm có:

  1. Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Uniton Việt Nam.
  2. Giới thiệu về Nhân sự, nhân lực, quy mô hoạt động của Uniton Việt Nam.
  3. Giới thiệu các giải pháp thi công, sản phẩm như Sàn treo gondola và Thiết bị bảo trì tòa nhà (BMU).
  4. Năng lực sản xuất cũng như năng lực cung cấp thiết bị của Uniton Việt Nam.
  5. Giải pháp lắp đặt Sàn treo gondola cho những vị trí khó lắp đặt.