Sàn treo Uniton thi công tại Tòa Nhà Minh Thành, Quận 1

Trụ sở làm việc công ty Minh Thành Quân Khu 7 do Công Ty Cổ Phần Minh Thành là chủ đầu tư được đặt tại Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chung công trình.

Công trình: Trụ sở công ty Minh Thành.

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Minh Thành.

Nhà Thầu: Công Ty Cổ Phần Cửa Sơn Hải.

Địa chỉ: 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại công trình.