Uniton chế tạo giải pháp chân treo cho Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4.

Thông tin chung

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Với tổng mức đầu tư dự án là trên 36.000 tỷ đồng, Nhà máy có tổng công suất 1200 MW gồm 2 tổ máy (2 x 600 MW), là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ ngưng hơi truyền thống với thông số hơi siêu tới hạn (Supper Critical), đốt than nhập khẩu. Đây là loại công nghệ hiện đại, công suất, hiệu suất cao, chi phí hợp lý và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đã được áp dụng nhiều trên thế giới.

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Phát điện 3/ Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân được giao nhiệm vụ Tư vấn quản lý dự án.

Yêu cầu từ nhà thầu.

Đi vào hoạt động từ cuối 2019, nhận được yêu cầu từ khách hàng, Uniton Việt Nam được giao nhiệm vụ tư vấn, thiết kế và chế tạo giải pháp sàn treo phục vụ sơn bảo trì hệ thống hàng rào của kho than nhà máy. Hệ thống hàng rào kho than có nhiệm vụ ngăn cản bụi than thất thoát ra môi trường bên ngoài nhà máy, giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Thực tế vị trí thi công không có mặt bằng để sử dụng cơ cấu treo tiêu chuẩn. Đội ngũ kỹ thuật của Uniton Việt Nam quyết định sử dụng hệ cơ cấu treo giải pháp đặc biệt, gắn liền với hệ thống hàng rào cho công trình này.

Hình ảnh thi công lắp đặt sàn treo.